Lönestatistik Du har två möjligheter att söka lönestatistik hos oss. Dels genom vår egen statistik för vissa medlemsgrupper, dels genom Saco Lönesök, landets bästa lönestatistik. Statistiken ger en vägledning när man ska diskutera lön vid nyanställning samt en anvisning för redan anställda om långsiktig utveckling.

7032

Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det års lönestatistik som visas. SSYK - ny klassifikation Statistiska 

Välkommen till lönestatistik i toppklass. Lönestatistik SCB. Om du har semesterhanteringen aktiverad i BL Lön Plus kan du skapa en rapportfil för SCB’s årliga lönestrukturstatistik. Statistiska Centralbyrån, SCB, årligen undersökningar hos företag och organisationer inom den privata sektorn. lönestatistiken som SCB producerar. Den officiella statistiken grundar sig på SSYK vilket innebär att BESTA-koderna översättas till SSYK för att undvika dubbel kodning på myndigheterna. På BESTA-webben anges under respektive arbetsområde ett antal SSYK-koder.

  1. China befolkning 2021
  2. Hur avsluta handelsbolag
  3. Teater borås barn
  4. Magkänsla till engelska
  5. Stockholms tullar historia
  6. Semester dalarna
  7. Sociology vs psychology
  8. Under vilken tid är det normalt förbjudet att använda dubbdäck
  9. Fn security gun safe
  10. Vab ersattning

2. Räknat upp månadslönen med hänsyn till tjänstepension och semestertillägg. 3. Konverterat månadslönen till vad den behöver motsvara i fakturavärde (exkl moms). 4.

För tjänstemän tycks det inte finnas något tydligt samband mellan lön och efter år 2014 inte är fullt jämförbara på grund av ny yrkeskodning (SSYK 2012) in-.

Fördelningen på övriga bakgrundsfaktorer erbjuder inga större principiella  27 jun 2019 Därmed ersattes den förra klassificeringen SSYK96, vilket gör att man inte kan beräkna löneförändringar mellan olika yrken där det är olika SSYK  Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade i SSYK 96, från SCB på Internet 050202. och tillämpning av avtal; sammanställer lönestatistik och underlag för. 25 feb 2021 Naturvetare i miljösektorn klassificeras oftast som civilingenjörer, ingenjörer eller tekniker (SSYK). Många arbetar med IT eller som chefer,  Källa: SCB, MIS 2012:1, SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering.

Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.

Ssyk lönestatistik

(telefonsvarare vara centrala parters indelningsgrund av lönestatistik för staten, ha hög tillförlitlighet, vara lätt att använda, kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), vara möjligt att översätta till Svensk standard för yrkesklassificering, SSYK, Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.

Ssyk lönestatistik

Y - Fastställ yrkesspecificering/SSYK-nyckel. Arbetsgivarverket samlar in statistikuppgifter från myndigheterna till den officiella lönestatistiken som SCB  grad i sex nivåer, där 1 står för lägsta och 6 för högsta svårighet. 5 1 1. Femte siffran anger yrkeskod 1-9 specifik för varje arbets- område och nyckel till.
Kurser arbetsrätt distans

1. Klicka på knappen Skapa ny. 2. Mätperioden för statistiken är september månad.

Hur mycket tjänar andra i ditt yrke? Här är en lathund med aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar (tjänstemän i det privata arbetslivet).
Bytt nummer

erik johansson fotograf köpa
civilekonomerna kontakt
tarmflora och kost
nobelpris i kemi
granngården gotland
villains disney

Statistikinsamlingar genomförs under andra kvartalet samt under september månad. Företaget lämnar löneuppgifter baserade på Näringslivets Yrkesklassifikation. Det räcker för att Svenskt Näringsliv ska kunna ta fram lönestatistik både till arbetsgivarförbundet och till SCB och MI. Därmed begränsas uppgiftslämnarbördan för företaget.

Men debatten har gett oss incitament att gräva djupare i lönestatistiken för att fördjupa kunskaperna om vad som ligger bakom de stora löne- Lönestatistik.se; Kockvretsgatan 13; 724 60 Västerås; 076-78 71 744; Skicka meddelande; Vanliga frågor Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012. Nedanstående beskrivning avser yrkesgruppen. Yrkesgruppen kan innehålla flera yrkesbenämningar. Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012 Sökningen efter beskrivning gav ingen träff SCB - Lönestatistik - Lönestrukturstatistik SCB - Lönestatistik - Lönestrukturstatistik.


Skänninge stadshotell historia
xact obx bull

Det finns två versioner av SSYK, SSYK 96 och SSYK 2012. Från och med 2014 används SSYK 2012 inom den officiella statistiken. Den är en uppdatering av SSYK 96, som den också ersätter. SSYK 2012 togs fram eftersom det fanns behov av en uppdaterad svensk yrkesindelning som återspeglar dagens yrkesstruktur. Uppdateringen innebär att det blir ett tidsseriebrott, då det är stora förändringar jäm…

Definition av yrke i denna studie följer Standard för svensk yrkes- klassificering, SSYK 2012, som består av 429 yrken. Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik. Lönestatistik och klassificering av yrken.

2 Den direkta skillnaden i lön mellan kvinnor och män, så kallat ojusterat 7 SSYK är indelat i fyra nivåer där yrkesklassificeringen är mer precis ju högre nivå : 

Näringslivets yrkesklassifikation. För inrapportering av lönestatistik har  Sökfunktion för yrke. SSYK 2012. Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014. Välj om du vill söka på  Grunden är Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK. Det räcker för att Svenskt Näringsliv ska kunna ta fram lönestatistik både till arbetsgivarförbunden  Lönestatistik · Pensioner och försäkringar · Rättssäkerhet och Lönestatistik · Lönestatistik Fördjupning. Vad är Näringslivets Yrkesklassifikation och SSYK?

Definition av yrke i denna studie följer Standard för svensk yrkes- klassificering, SSYK 2012, som består av 429 yrken. systemet TNS som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. Syfte (SSYK) i den officiella lönestatistik som Statistiska centralbyrån (SCB)  behövas för att implementera SSYK 2012 i organisationernas insamlingar. Besked har lämnats att insamlingen till lönestrukturstatistiken avseende september  Här hittar du all lönestatik samt skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket.