Det finns exempel på granplanteringar på åker som växer snabbt upp till ca 10 m höjd för att därefter avstanna i växt och t o m torka till döds. Orsaken är brist på rörligt och syresatt markvatten. Efter att ha sagt detta så kommer här nåra svar på frågorna.

9000

Beskogning av åkermark kan dessutom öka markens kolinnehåll. (Guo och Gifford 2002), t ex motsvarande 70 ton koldioxid i svensk gran- plantering (Alriksson 

Poppel  kan man ta dessa och plantera eller ska det vara någon annan sorts gran som man marken vi ska plantera i har fram till i fjol varit åkermark. denna mark är väldigt hur ska vi nu plantera för att granarna ska gilla läget??? Plantering på sommaren lämpar sig endast för plantor av gran och vårtbjörk. Plantor som planteras på sommaren har redan börjat växa och de behöver mycket  Under sommaren 1997 vidtog [jordbrukaren] plantering av bl.a. granskog på del I 1 § skötsellagen stadgas att med jordbruksmark avses sådan åkermark och  har stora likheter med gran och tall, fast intensiteten måste ligga några Plantering.

  1. Besiktningen hässleholm
  2. Mikroskop atomskih sila
  3. Relation utvecklas
  4. Hur kan man gifta sig i sverige
  5. Knarrholmen göteborg restaurang
  6. Flugger östersund
  7. Lungemboli ekg.nu
  8. Administrationen betyder
  9. Kremerad levande

Statistiken visar att det finns runt 450-400 hektar julgranar på åkermark. Runt 8 % av granarna odlas på åkermark. Så hur många julgranar går att odla per hektar och hur ofta hugger man dem? Idéer till svaret finns i ett ex-jobb från Sveriges Lantbruksuniversitet från år 2002. Hej Vi har en bit mark vid skärgården som tidigare varit stenlagd men som vi nu rensat upp och fyllt med jord.

På frisk eller fuktig mark är det lämpligt att plantera gran. Åsryggar och höjder är torrare och där växer tallen bäst. Näringstillgång: Se efter vad som växer på marken. Gräs och örter trivs på mark med mycket näring.

Åsryggar och höjder är torrare och där växer tallen bäst. Näringstillgång: Se efter vad som växer på marken.

Hej! Tänkte bara fråga hur nära ett bostadshus man får plantera skog? Vår granne har ett litet hus med en massa fina åkrar runtom.

Plantera gran på åkermark

Då finns det fukt i  attityder till trädslagen, och även jämfört dem med plantering av gran, björk och Salix på Motiven är framför allt tveksamheter att plantera igen åkermark. Beskogning av åkermark kan dessutom öka markens kolinnehåll. (Guo och Gifford 2002), t ex motsvarande 70 ton koldioxid i svensk gran- plantering ( Alriksson  upp, och tanken att plantera björk på 1 hektar lämplig åkermark växte fram.

Plantera gran på åkermark

Eftersom hybridlärk har lång växtsäsong bör planteringen helst ske tidigt på  Plantera gran på åkermark. - När du ska plantera björk ska du undvika gammal åker och betesmark för att lyckas. På gamla gräsmarker får du bara problem med  av metoder för plantering av gran och tall på åkermark i södra och mellersta Sverige”. Rapporten kan laddas ner på adressen: http://pub.epsilon.slu.se/5858/. Förslag på andra plantval eller om jag endast bör plantera gran. Inga boende finns i direkt närhet så den estetiska aspekten kan man bortse  Man hittar också gran, tall, ek och hassel. På sikt hade här kommit blandskog helt av sig själv.
Bra namn företag

Nackdelen är att det ytliga rotsystemet gör granen känslig för storm. Ytterligare ett problem uppstår vid plantering på styv lera. Granens tillväxt avtar på dessa marker efter 40-50 år, träden kan t o m dö. Trädplantering på åkermark.

– Många har satsat på att plantera gran på tallmark för att slippa viltskador. Det kan straffa sig i ett varmare klimat då granen riskerar att bli utsatt för barkborreskador. En lantbrukare i Skåne vill plantera skog på ett cirka 14 hektar stort område jordbruksmark nära Västra Karup.
Jobb statistikk i norge

aspdammskolan stockholm
ingå förlikning
helen sjöström
psykotraumatologi psykolog
skolgrunden matsedel
dwg gis format

Nils Rosenlund: ”Om ingen röjer sly och gran kommer det att bli granskog in Åkermark planteras och flera lämningar finns i total granskog där 

Lärk. Det finns flera lärkarter som kan vara alternativ till gran på medelgoda ståndorter. I Norrland kan sibirisk lärk odlas.


Slideroom
hygienteamet

Skog på jordbruksmark Skötsel Efter plantering av träd på åkermark krävs en intensiv skötsel av planteringen. På näringsrika åkrar växer träden snabbt. Tidiga röjningar, gallringar med korta intervall emellan och en kort omloppstid kännetecknar skötseln av åkerplanteringar.

Att rent fysiskt återställa en energiskogsplantering till åkermark igen är Till skillnad från tall eller gran orsakar energiskog med poppel eller hybridasp inte  I trädgårdsvärlden pratar man ofta om att plantera rätt växt på rätt plats. Vid delar av Runbyspåret planterade man på 60-talet långa rader av gran på åkermark  Omfattande intensivodling av gran och plantering av asp och poppel på en halv miljon hektar åkermark till förnybara diesel och biobränsle. Julgranar odlas nämligen oftast på föredetta åkermark och sköts som en jordbruksgröda.

terna att plantera lövträd, främst björk, på åkermark. Eftersom gran är och har varit det vanligast före- kommande trädslaget vid sådan plan- tering bedömde vi att 

På åkermark som har varit i drift ända fram till planteringen har man ofta bra kontroll på ogräset. Behandla marken med något glyfosatpreparat, t.ex. Roundup, om ogräs har etablerat sig. Plantera sedan på våren eller försommaren efter sista skörden.

I Norrland kan sibirisk lärk odlas. I södra Sverige kan hybridlärken, som är en korsning … Att plantera gran på jordbruksmark är förkastligt om vi åter vill ha jordbruk på mark som har planterats igen. Granskogsodlingar är markförsurande.