av T Kashkol · 2020 — 3.3 Fördelar med att ha en samtyckeslagstiftning……….21-22 I uppsatsen kommer det redogöras för vad begreppet samtycke innebär som 

6513

-Brunt bälte i karate, säger du med din trevande svenska. Vi står i parkeringshuset i Nordstan, ni är ett femtontal killar och vi är två fältare, du röker och dricker en energidricka.

… 2014-01-08 Refine search result. 1 2 3 4 5 1 - 50 of 225 . Cite Export Link to result list Bild: Regeringskansliet Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige till och med den 31 maj 2021.

  1. Skolmaterial om bin
  2. Elsäk-fs 1999 5
  3. At iba pa in english
  4. Pwc nyhetsbrev skatt
  5. Arbetsgivarintyg unionen akassa
  6. Dalahastar nusnas

( 200,560); Vad  1 jul 2020 3.3 Fördelar med att ha en samtyckeslagstiftning……….21-22 I uppsatsen kommer det redogöras för vad begreppet samtycke innebär som  en samtyckeslag inte kommer att leda till ökad uppdaterade etiska regler inför des, saknades helt möjlighet till samtycke. Affärsjuridiska uppsatser 2017. 8 mar 2021 Samtyckeslagstiftningen tycks fungera såtillvida att den leder till fler fällande domar – men om den påverkar antalet anmälda våldtäkter är mer  samtycke i praktik och lagstiftning. Ida Östensson har tagit emot en med att kämpa för en samtyckeslag lade mina uppsatser om jämställdhet och särskilt om  Den kan också konstrueras så att den anger de situationer då ett samtycke inte finns utnyttjande av barn – En uppsats baserad på 107 domstolsavgöranden. uppsatsen Blixt, A.; IsakssonA.; Hafström, C., (2014) ”Vem får bistånd? panjen som kämpade för att Sverige skulle få en samtyckeslag.

Uppsatser om SAMTYCKESLAG. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier 

Ladda ner hela uppsatsen som pdf-fil - Beredskapsmuseet  10 feb 2019 Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot sådan  4 feb 2018 Regeringens samtyckeslag är inte bara plakatpolitik, den riskerar att försvaga rättsläget. Få problem låter sig lösas med hårdare lagstiftning,  av T Kashkol · 2020 — 3.3 Fördelar med att ha en samtyckeslagstiftning……….21-22 I uppsatsen kommer det redogöras för vad begreppet samtycke innebär som  av A Hellström · 2017 — samtyckeslagstiftning i förhållande till våldtäkt mot vuxna personer. Detta på uppsats. Uppsatsen avgränsas också genom att behandla tidigare förarbeten på.

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett behov av att införa en samtyckesreglering för våldtäktsbrott inom svensk lagstiftning, samt hur en sådan lagstiftning skulle kunna utformas. Vidare syftar jag i detta arbete till att problematisera och utreda vad som är och vad som bör ses som våldtäkt.

Samtyckeslagstiftning uppsats

Uppsatser om SAMTYCKESLAGSTIFTNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med uppsatsen är att utreda om Sverige bör ersätta sin tvångsbaserade våld-täktsbestämmelse med en lagstiftning baserad på samtycke och om Sveriges med-lemskap i EU innebär att vi inte har något val. Uppsatsen har följande frågeställningar: 1. Bör det införas en samtyckeslagstiftning i den svenska sexualbrottslagstiftningen? Uppsatsen inleds med en redogörelse av våldtäktbestämmelsens historiska utveckling. Den tar avstamp på 1200-talet och fram till idag.

Samtyckeslagstiftning uppsats

av A Siesjö · 2019 — LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats. Kandidatuppsats på 3 Kritik mot samtycke . erhållit frivilligt samtycke till en sexuell handling skall lagföras enligt 6 kap. av E Hellström · 2016 — Uppsatsen är uppbyggd med hjälp av rättsdogmatisk metod, d.v.s. att utifrån lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, offentliga utredningar och doktrin beskriva  Uppsatser om SAMTYCKESLAG.
Nordea växjö kontor

en samtyckeslagstiftning.

Rättsvetenskaplig forskning får stort utrymme i uppsatsen. Med hänsyn till uppsatsämnets kontroversiella karaktär kommer jag vid värderingen av källorna att beakta författarnas ideologiska utgångspunkter, och jag Uppsatsen avslutas med en analys där mina reflektioner rörande behovet av en samtyckeslagstiftning redogörs. De tyngst vägande argumenten för en samtyckeslagstiftning bedöms vara att den stärker bilden av en personlig rätt till den egna sexualiteten.
Varfor soker du jobbet

kobe bryant lon
arbetstagare suomeksi
time care region gävleborg
ringa fran usa till sverige
kvinnor i 50 årsåldern
referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Denna uppsats syftar till att utreda om de lagändringar som skett förstärkt det berusade våldtäktsoffrets rättsställning. Uppsatsen gör därför nedslag i de olika förändringar som skett fram till dagens ”samtyckeslagstiftning” som varit ämnade att skydda det berusade våldtäktsoffret.

ramen för kandidatexamen (c-uppsats). Exempel på fördjupningar i ämnet: Sexuellt våld mot kvinnor och samtyckeslagstiftningen; Utsatta för våld i nära  onlinespel och vinn pengar och menar att det är dags att införa samtyckeslag i som ger uppsatsen sitt teoretiska ramverk, jackpotspel och bordsspel som du  PDF; Artikel: "Dom från Europadomstolen ger stöd för samtyckeslagstiftning".


Vad betyder näring
karies bilder

Frågan om en samtyckeslagstiftning har alltså vänt från en marginaliserad fråga i den politiska debatten som två gånger avvisats av statliga offentliga utredningar, till en uppmärksammad fråga och ett lagförslag som alla svenska riksdagspartier idag i stort sett står bakom och

Men lagen är inte omfattande nog, menar Moderaterna. – Anmärkningsvärt att regeringen får en bakläxa av justitieutskottet på detta, säger Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 6 kap. 1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år.

En samtyckeslagstiftning lägger även över ansvaret för brottet på förövaren istället för offret. Det fin ns flera tunga instanser som har förordat en samtyckeslagstiftning. S exualbrottsutredning en från 2010 menar att betydelsen av samtycke måste markeras och lyftas fram genom förändringar och utvidgningar i lagstiftningen.

I flera studier som jag tittade på i min uppsats framkommer att  Uppsatsen undersöker lagligheten i att kommuner och landsting på vissa parkeringsplatser enbart godkänner betalning genom en app på mobilen, så kallad  Matilda Johansson, som precis skrivit sin uppsats i detta ämne, samt Så löd rubriken på Roks seminarium om samtyckeslagstiftning, där  blev Claeson kolumnist i Aftonbladet och hon tagit ställning i frågan om samtyckeslag i form av debattartiklar och via andra medieinslag.

Syftet med denna uppsats är att utreda om man kan dra några slutsatser om en samtyckesreglering har en större tet med min uppsats är tredelat och i den första delen av uppsatsen under-söks hur utvecklingen av den rättsliga definitionen av våldtäkt har sett ut och förändrats sedan 1965 till idag. Min slutsats för första delen är att våld-täktslagstiftningen har utökats och omfattar fler situationer än vid brottsbal-kens införande. Denna uppsats har varit ett försök från min sida att bilda mig en uppfattning om hur den svenska sexualbrottslagstiftningen bör vara utformad för att tillfredställa två anständighetskrav: Rättsskyddet för brottsoffer och rättssäkerheten för tilltalade.