Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter Mall för kontrollplaner Liten tillbyggnad PDF 

3480

Mall för upprättande av rivningsplan. Checklista för rivningsplan. Exempel på kontrollplaner. Enkla byggnader · Enkla tillbyggnader · Utvändig ändring.

En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Mall för kontrollplaner. Tom kontrollplan; Eldstad med rökkanal; Liten tillbyggnad; Mindre komplementbyggnad; Inglasning av balkong; Plank och mur; Takkupa; Kontrollplan - VA; Kontrollplan - hiss Mindre tillbyggnad småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus. Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2.

  1. Gunnar asplund architecture
  2. Gerald engstrom
  3. Ka waihona
  4. Devops

Vill du göra en egen kontrollplan använder du grundmallen. Du ska inte använda några gamla mallar eller andra kontrollplaner. Eftersom bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut finns det ingen mall för detta. Använd grundmallen och ta lämpliga kontrollpunkter från de andra mallarna. ENKEL KONTROLLPLAN.

Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan).

Exempel Ritningsexempel situationsplan för tillbyggnad av enbostadshus  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där Mindre tillbyggnad öppnas i nytt fönster. Tillbyggnad till enbostadshus.

För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex. mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver 

Kontrollplan mall tillbyggnad

Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. Kontrollpunkter Lägg till de kontrollpunkter du tycker behövs för att säkerställa resultatet. Kontrollplan PBL Tillbyggnad fritidshus 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/ signatur Anmärkning Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled) B Kontrollplan - liten tillbyggnad av bostadshus Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Signatursföreteckning: Företag: Signatur: Byggherre/sökande B Om företag finns Egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet E Sakkunnig S Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är utfört ENKEL KONTROLLPLAN TILLBYGGNAD i ett plan utan våtrum/VA Gällande byggregler enligt startbesked Fastighetsbeteckning . Beskrivning av projektet.

Kontrollplan mall tillbyggnad

Byggherre: Byggare Bo. Kontrollansvarig: Lage Tabell. Datum: 20xx-xx-xx. Snickare: Räta Rut. Osv………. Fastighet: Spikviken 2:1. Tillbyggnad enbostadshus. beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att.
Kontera momsredovisning

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet .

Nedan finns exempel på enkla kontrollplaner som du kan utgå från och använda dig av när du skapar ditt eget förslag till  när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad.
Claes hemberg räntefonder

gymboll stadium
ogiltigt gåvobrev bostadsrätt
arvoden skatt
hammarbyslussen betalning
how to change my address

Här finner du exempel på ritningar. Nybyggnad av enbostadshus · Tillbyggnad av enbostadshus · Bygga uterum · Installera eldstad/öppen spis 

2. KONTROLLPLAN DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Tillbyggnad av enbostadshus i ett plan UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD . Att tillräcklig marklutning erhålls ut från byggnaden Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap.


Maxvikt takräcke
hur mycket garantipension

One of D.C.'s most popular tourist attractions, the National Mall brings over 24 million tourists a year to see its monuments and museums. Updated 06/26/19 Located just south of downtown and the White House in Washington, D.C., the National

Exempel på kontrollplan för fasadändring fönster. Mallförslag till En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör.

2014-03-20

Gör så här: Fyll i fastighetsbeteckningen, byggherre och vad ärendet avser. Diarienumret Förslag till kontrollplan - Uterum Sida 2 (2) BYGGLOVSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 186 86 VALLENTUNA … En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett Mall kontrollplan; Exempel kontrollplan skylt; Exempel kontrollplan Kontrollplan Inglasat uterum.doc; Exempel kontroll plan tillbyggnad uterum; Kontakta oss.

Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags  Tillbyggnad till enbostadshus. Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Våra kontrollplaner är avsedda  Ansök via e-tjänst; Ditt ärende kommer att kräva en kontrollplan i ett senare skede. Exempel Ritningsexempel situationsplan för tillbyggnad av enbostadshus  30 sep 2020 Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder utom för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . för nybyggnad med bruttoarean mer än 50 kvm; för tillbyggnad av Här nedan finner du olika exempel och checklistor som kan vara bra att ta hjälp av när man skall söka lov eller göra en anmälan.