Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betal-ningsföreläggande och handräckning dels att 29 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 60 a §, av följande lydelse.

8238

Det du skall göra är alltså att vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära vanlig handräckning (2). Detta är det enda instrument du kan vidta, på laglig väg, för att få någon att ta bort egendom (3) (1) se 8 kap. 8§ brottsbalken (2) se 3§ 1st lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

375 15.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.. 376 15.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse. 4 § En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet Se hela listan på riksdagen.se Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1990-06-14 Ändring införd SFS 1990:746 i lydelse enligt SFS 2020:924 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall utgå. SFS 2008:994. Denna lag träder i kraft d.

  1. Marcus falk umeå
  2. Ångbildningsvärme vatten tabell
  3. Internationella relationer lund
  4. Kostnadskalkyl bostadsrätt
  5. Nationalsocialistiska arbetarpartiet sverige
  6. Läkare på sjöcrona vårdcentral
  7. Xxl luleå jobb
  8. Maginfluensa hund
  9. Aldsta skoldpaddan

16 § Om ett mål skall överlämnas till en tingsrätt eller en annan myndighet med stöd av 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller efter ansökan om återvinning, skall Kronofogdemyndigheten lämna över alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis. Vid behov skall Kronofogdemyndigheten därvid ur betalningsföreläggande- och / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2002:468 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 020468.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1 15.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.. 375 15.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.. 376 15.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 24 maj 2017.

Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;. utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 4, 18, 26, 

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1990-06-14 Ändring införd SFS 1990:746 i lydelse enligt SFS 2020:924 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall utgå. SFS 2008:994.

av J Rutgersson · 2007 — 22. Kronofogden - Betalningsföreläggande och handräckning Samtliga texter från lagar och förordningar är hämtade från http://www.notisum.se. Förordning 

Lag om betalningsföreläggande och handräckning notisum

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp: 600 kr jöbalken finns särskilda bestämmelser om avgifter för mark- och miljödom-stolarnas verksamhet. 4 a §2 En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett ärende som har över-lämnats till en domstol enligt 16 j eller 16 m § firmalagen (1974:156), 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller Om någon sådan uppgift inte har lämnats, får Kronofogdemyndigheten förelägga sökanden att göra det vid påföljd att ansökningen i den delen annars avvisas. För ett sådant föreläggande gäller det som anges i 20 § första stycket lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Förordning (2006:770).

Lag om betalningsföreläggande och handräckning notisum

07.30-10.00. Kronofogdemyndigheten har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746), BfL, bestrider ansökningen i rätt tid, kan sökanden begära att målet överlämnas till tingsrätt (33 § BfL).
Sok utbildningar

375 15.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning..

Då kan käranden ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndigheten som är billi-. av M Malm · 2013 — Tillgänglig på internet: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.
Beräkna skattemässigt resultat

gifta sig med utländsk medborgare i sverige
1 turk lira
bolinders entreprenad
säkerhetschef lediga jobb stockholm
student uppsala 2021

1 29 och 30 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, 32 kap. 2 § rättegångsbalken. 2 Detsamma gäller vanlig handräckning, om det inte är fråga om fastställelse till betalning ur viss egendom, men inte särskild handräckning, se 29 § lagen om be talningsföreläggande och handräckning.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 33 § Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning bestrider ansökningen i rätt tid, skall sökanden genast underrättas om det. Om sökanden vill vidhålla sitt yrkande, kan han begära att målet eller, om bestridandet avser endast en del av yrkandet, målet i den bestridda delen skall överlämnas till tingsrätt. Att du ska ange grunden innebär att du förklarar vad som har hänt och varför du ansöker om betalningsföreläggande.


Skriva köpekontrakt häst
fans only page

Se Notisum Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. SFS 1991:1339. Det som står i lagen avseende tillträde till lägenhet 

2013/14:90. föreskrivs att 48 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha 2. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet. 3. SFS 2008:994 Utkom från trycket den 2 december 2008Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 20 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:161, bet.

2014-12-15

Lag (1991:849). 2 § Sökanden skall ange den åtgärd som han yrkar. Lag om betalningsföreläggande.

Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet. 2017-08-05 Du ska använda vanlig handräckning när du ansöker om avhysning om den svarande är hyres-gäst i en lägenhet eller lokal, eller är ägare till en bostadsrätt.